InPhoCat, jako jedna z 12 firm z Małopolski została zakwalifikowana do projektu

„Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP”