W naszych laboratoriach zajmujemy się opracowywaniem nowych materiałów o innowacyjnych właściwościach. Laboratorium jest w pełni wyposażone w niezbędną aparaturę badawczą. Opracowujemy prototypy, wykonujemy syntezy i typowe testy kontrolne do jakościowej i ilościowej fizyko-chemicznej oceny produktów. Jesteśmy również w stanie przeprowadzić proste badania mikrobiologiczne. Nasze usługi obejmują:

Spektroskopia UV-vis

Testy Mikrobiologiczne

Charakteryzacja Powierzchni

Mikroskopia Elektronowa

Testy Starzeniowe i Testy Fotostabilności

Fotokataliza

Usługi Chemiczne