Pierwszy tegoroczny biuletyn Projektu REPAIR już dostępny. Projekt ma na celu opracowanie opłacalnej technologii, która ułatwi wychwytywanie lub katalityczne przekształcanie metanu. Dziewięciu partnerów z siedmiu europejskich krajów współpracuje ze sobą, aby osiągnąć ten cel.