Proces powlekania polega na nałożeniu nanomateriału na powierzchnię docelową w celu zmodyfikowania właściwości powierzchni, takich jak kolor, połysk, odporność na ścieranie lub podatność na chemikalia. Może to zmieniać przepuszczalność lub zwilżalność powierzchni bez ingerencji we właściwości materiałów powlekanych.

Powłoki obejmują szeroką gamę materiałów, takich jak farby, lakiery, emalie, oleje, smary, woski, ale także beton, powłoki proszkowe, powłoki z metali lub tlenków metali oraz preparaty zmniejszające palność

Powłoki mogą również pełnić bardzo wyspecjalizowane funkcje, takie jak fotoaktywność lub właściwości bakteriobójcze.

W naszych laboratoriach opracowujemy metodologie procesów powlekania i badamy właściwości nowych (nano)materiałów powłokowych w celu uzyskania określonych funkcjonalności. Posiadamy szeroką wiedzę w zakresie różnych technik powlekania, takich jak powlekanie zanurzeniowe czy powlekanie wirowe. Naszym głównym celem jest opracowywanie powłok o wysokiej fotoaktywności. W naszej pracy stosujemy zarówno metody chemiczne, jak i obróbkę plazmą do aktywacji powierzchni w celu uzyskania trwałego efektu.

Jesteśmy gotowi podzielić się z Państwem naszym bogatym doświadczeniem w tworzeniu powłok i charakteryzowaniu ich (patrz: Mikroskopia Elektronowa, Spektroskopia UV-vis, pomiary kąta zwilżania oraz nasze inne usługi) na powierzchniach docelowych: metalach, polimerach, betonie, szkle, powierzchniach w postaci siatek, tkanin lub powierzchni papierowych.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]